Teori og praktisk prøve

Hvad skal der bruges til teoretisk- praktisk prøve

For at du kan komme til teori- og praktiskprøve, skal der afleveres en ”ansøgning om kørekort” hos Borgerservice. Ansøgningen udfylder du ved første teoriaften.

Er du under 18 år skal der også udfyldes en samtykkeerklæring, som skal underskrives af begge forældre/værger.

Det afleveres også til mig. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges førstehjælpsbevis, lægeattest og pasfoto.

Kasper Kjeldsen sørger for at aflevere det hele til godkendelse hos borgerservice.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du medbringer lægeattesten med tilhørende foto hurtigst muligt.

Både til den teoretiske og praktiske prøve skal du medbringe pas, knallertkørekort eller traktorkørekort.

Har du ikke dette, skal du medbringe original dåbs-, navn-,  fødselsattest eller sundhedskort samt billedlegitimation.

Derudover skal du have den godkendte kørekortansøgning samt din lektionsplan med.

Teoriprøven

Afholdelse af teoriprøven foregår som udgangspunkt på Køreteknisk Anlæg, Jomfruløkken 23, 8930 Randers NØ.

Ved teoriprøven bliver der vist 25 billeder med 2 – 4 spørgsmål pr. billede. Du må højst svare forkert ved 5 billeder. Selve besvarelsen sker på et udleveret afkrydsningsskema.

Efter prøven får du udleveret et bedømmelsesskema, hvori der står det antal fejl, du havde i din besvarelse. Først efter bestået teoriprøve kan køreprøven bestilles.

Prøvens varighed er ca. 1 time.

Dette skal du medbringe ved aflæggelse af teoriprøven

  • Ansøgning om kørekort.
  • Lektionsplan.
  • Gyldigt pas (har du ikke dette medbringes original dåbs- eller navneattest og billedlegitimation).
  • Er du ikke dansk statsborger, skal du medbringe en opholdstilladelse.
  • Hvis du allerede har et kørekort skal dette medbringes til teoriprøven/køreprøven.

Praktisk prøve

Inden din køreprøve vil du starte med en opvarmningslektion. Altså din sidste køretime vil ligge lige inden køreprøven så du er 100 procent klar. Vores køretime vil slutte af på køreteknisk anlæg hvor din køreprøve vil starte. Her vil en prøvesagkyndig møde os og du bliver overladt til ham/hende.

Prøven starter med, at den sagkyndige spørger ind til bilen og den teknik. Derefter bedømmes du i trafikken. Der er afsat 1 time til hele køreprøven.

Dette skal du medbringe til køreprøven

  • Ansøgning om kørekort
  • Lektionsplan
  • Gyldig pas. (har du ikke et pas skal original dåbs eller navnetest og billedlegitimation medbringes)
  • Er du ikke dansk statsborger, skal du medbringe en opholdstilladelse

OBS: Vær særlig opmærksom på, at du også skal medbringe dit kørekort til kontrollerende køreprøve og at det inddrages, hvis ikke du består.

Bemærk venligst, at alle forfaldne fakturaer skal være betalt, inden du kan komme til køreprøve.

Brug for hjælp?