Gebyroversigt ved afbud/udeblivelse

Afbud til køretimer

Hvis afbud sker senere end kl. 18 dagen før køretimen og indtil samme dag kl. 7 (dog senest 4 timer før aftalen) opkræves 1/2 af prisen for den aftalte tid.

Hvis afbud sker senere end kl. 7 på dagen for køretimen opkræves den fulde pris for den aftalte tid.

Udeblivelse fra køretime

Der opkræves den fulde pris for den aftalte tid.

Afbud til manøvrebane eller glatbane

Afbud til manøvrebane eller glatbane senere end kl. 18 dagen før banetidspunkt vil der blive opkrævet et gebyr på 800 kr.

Udeblivelse til manøvrebane eller glatbane uden afbud

Der opkræves et gebyr på 1.900 kr.

Alle gebyrer skal betales, før en ny køretime eller banekørsel kan gennemføres.
Afbud til køretime kan medføre, at man bliver overflyttet til et andet teorihold, hvis køretimen ikke kan afholdes inden næste teoriaften.

Brug for hjælp?